Header algemeen

1. Waar en wanneer vinden opruimacties langs rivieren plaats?

In het voor- en najaar vinden opruimacties plaats langs de Maas, Waal en Lek. Iedere rivier heeft een eigen groep jutters die de opruimacties organiseert. Kijk bij de betreffende groep rivierjutters hoe je kunt meedoen.

2. Hoe worden de opruimacties georganiseerd?

IVN werkt samen met gemeentes voor het organiseren van de opruimacties. De opruimacties vinden plaats op vooraf aangewezen plekken langs de rivieren. Als vereniging of club kun je je bij de gemeente aanmelden om zo’n plek schoon te maken in het voor- en/of najaar. Ben je niet lid van een vereniging of club, maar wil je toch meedoen? Een deel van de opruimacties is openbaar.

3. Hoe kan ik meedoen?

Kijk voor meer informatie over de diverse rivieropruimacties bij:

- Maasjutters
- Waaljutters
- Lekjutters

4. Heeft opruimen van afval langs rivieren wel zin?

Ja, zeker! Elke kilo afval die opgeruimd wordt, kan niet meer via de rivieren in zee terechtkomen. Daarmee draag je direct bij aan de vermindering van de plastic soep. Als je zelf op de oever van een rivier loopt, zal je - helaas - merken dat er veel afval ligt. Voor veel mensen is zo’n opruimactie een echte eyeopener. Daarnaast werken wij vanuit Schone Rivieren ook aan het oplossen van het afvalprobleem aan de bron. Daarvoor is informatie over de hoeveelheden en het soort afval juist heel belangrijk. Onderzoek én opruimacties dragen bij aan deze waardevolle informatie. De opruimers zijn bovendien onze ogen en oren en trekken aan de bel als er bijvoorbeeld een extreem grote hoeveelheid afval wordt gevonden. Zo’n ‘afval hotspot’ wordt dan goed in de gaten gehouden.

5. Waarom ruimt de gemeente of Rijkswaterstaat niet op?

Gemeenten ruimen de kades en promenades op in het stedelijke deel van hun gemeente. Rijkswaterstaat houdt de bruggen en stuwen (kunstwerken genaamd) vrij van vuil. Terrein beherende organisaties houden hun eigen natuurgebieden zo goed mogelijk schoon. Maar helaas is het opruimen van alle rivieroevers zo arbeidsintensief dat het zonder vrijwilligers niet haalbaar en betaalbaar is. We zijn dus blij met elk paar handen die ons helpt met het schoonhouden van de rivieren!