Header algemeen

Privacy en cookie statement

Schone Rivieren respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy en cookie statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is informatie waarmee jij direct of in combinatie met andere gegevens kan worden herkend. Voorbeelden zijn: je (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens 

Schone Rivieren verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten, online promoties, evenementen en acties. Maar ook van personen met wie we anderszins contact hebben, die onze website bezoeken en die bij of voor ons werkzaam zijn.

Schone Rivieren verzamelt de verschillende persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer je zelf contact hebt met Schone Rivieren om jouw informatieverzoek op te volgen. Contact met Schone Rivieren kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier op Schone Rivieren.org, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via events, enquêtes of (klantpanel)onderzoeken, (mobiele) websites, als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

·         Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);

·         E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief)

·         Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op Schone Rivieren.org, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice).

Schone Rivieren verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

·         Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten, via de nieuwsbrief en sociale media.

·         Voor het verwerken van onderzoeksgegevens van de verschillende riviertrajecten

·         Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.

·         Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten, marktonderzoek en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.

·         Profiling: wij proberen onze communicatie over producten/diensten van Schone Rivieren en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert Schone Rivieren beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze Privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met je te beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd. Wel zullen we te allen tijde jouw privacy belang afwegen tegen ons gerechtvaardigde belang om marketing activiteiten uit te voeren.

·         Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.

Alle communicatiekanalen die Schone Rivieren gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je via onze website abonneren op de nieuwsbrief van Schone Rivieren. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Bewaartermijnen

Schone Rivieren bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder je voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben.

Schone Rivieren en andere websites

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. Schone Rivieren is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookieverklaring

Schone Rivieren maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in ons cookie statement

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over Schone Rivieren via e-mail of per telefoon tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. 

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe Schone Rivieren met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Wil je na het lezen van ons Privacy en cookie statement meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wijzigingen Privacy en cookie statement

Schone Rivieren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy en cookie statement. Wij adviseren je deze Privacy en cookie statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 27 september 2018.