nl NL en EN
Header algemeen

Met het project ‘Schone Rivieren’ werken IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee samen met vele lokale partijen (gemeenten, bedrijven, verenigingen, burgers etc), regionale partijen (waterschappen, natuurorganisaties etc) én landelijke partijen (zoals Rijkswaterstaat) samen aan een gedeelde missie om de toevoer van zwerfafval via rivieren te stoppen.

Het doel van Schone Rivieren is

  1. Onderzoeken: Meer inzicht krijgen in de hoeveelheden, samenstelling en herkomst van het afval langs de rivieren met behulp van ‘citizen science’: dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. Het is voor het eerst in Nederland dat er op deze grote schaal onderzoek naar rivierafval opgezet wordt
  2. Opruimen: De rivieroevers opruimen met behulp van lokale partijen, partners en (vrijwilligers)verenigingen.
  3. Oplossen: Bronnen van vervuiling te identificeren, kenbaar te maken en integraal met betrokken partijen en bedrijven op te lossen binnen verschillende sectoren.
  4. Ontdekken: Mensen de schoonheid van het Nederlandse rivierlandschap te laten ontdekken via excursies, activiteiten en opruimacties.

Dat betekent dat we inzetten op:

  • Geen zwerfafval meer via rivieren naar zee;
  • We houden niet alleen onze rivieren vrij van zwerfafval, maar ook stadswateren, beken, sloten, kanalen en rioolstelsels;
  • We werken met elkaar aan gedragsverandering door bewustwording zodat er geen zwerfafval meer ontstaat in onze rivieren en zeeën.
  • We onderzoeken de mogelijkheden en technieken om zwerfafval uit onze rivieren te ‘vangen’;
  • We zetten ons actief in om de bronnen van het zwerfafval aan te pakken
  • Op weg naar een circulaire economie stimuleren we partijen om zwerfafval hoogwaardig toe te passen.

Langs Maas, de Waal, de IJssel, de Rijn, de Lek, het Haringvliet en de Schelde zijn vrijwilligers en verschillende partijen op grote schaal al actief om de rivieren in ons land schoner te krijgen én te houden. Uiteindelijk is de missie om bij elke rivier onderzoek te doen, de oevers op te ruimen, te werken aan oplossingen en mensen de ogen te openen door ze de schoonheid te laten ervaren.

Dit draagt bij aan de ultieme doelstelling van Schone Rivieren: geen enkel stukje plastic afval drijft meer via rivieren naar zee.