Header 2

Het water in de rivieren steeg in januari tot grote hoogte, daalde weer en liet een schrikbarend spoor van afval achter. Onze trainingen voor toekomstige rivierafvalonderzoekers stroomden intussen vol met gemotiveerde deelnemers, het beeld van rivieren van afval stond vers op het netvlies gebrand. Kortom het gevoel van urgentie kon niet sterker en de timing van ons onderzoek niet beter. 

Amsterdam, 16 januari 2018 - Nu het water in de rivieren zakt, is goed zichtbaar hoeveel afval er in de rivieren drijft. Uit een nieuw onderzoek naar zwerfafval op de oevers van de Maas en Waal blijkt dat 60 procent van dit afval bestaat uit plastic. Drankverpakkingen, waaronder plastic flesjes, doppen en wikkels, vervuilen samen met blikjes, snackverpakkingen en ondefinieerbare stukken plastic de rivieren en oevers het meeste. Iedere 100 meter rivieroever bevat gemiddeld 40 drankverpakkingen, waarvan de meerderheid afkomstig is van recreanten. Deze resultaten komen voort uit het onderzoek van het project Schone Rivieren, een samenwerkingsverband van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee.
 
> Download hier het onderzoeksrapport

Voor het eerst in Nederland wordt er een grootschalig onderzoek gestart naar rivierafval langs de Maas en Waal met citizen science (burgerwetenschap). Dit onderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Je kunt je opgeven om mee te doen aan dit unieke rivierafvalonderzoek. Hiermee kun jij het verschil gaan maken in de aanpak van de plastic soep.

Let op: de trainingen in januari zijn inmiddels vol! In het najaar wordt een nieuwe ronde trainingen georganiseerd. Heb je hierin interesse? Laat dan hier je gegevens achter. Via de mail krijg je een seintje zodra je je kunt inschrijven voor de volgende ronde trainingen.

In 2018 rivierjutters ook aan de slag langs Waal, Maas, Rijn en Linge

ROSSUM - Donderdag 30 november werden de resultaten van drie jaar Waaljutters bekend gemaakt door IVN Gelderland. Op ca. 180 kilometer Waaloever werd maar liefst 61.000 kilo zwerfafval verzameld door vrijwilligers van sport- en cultuurverenigingen. De inzet van de vrijwillige rivierjutters is hard nodig. Anders zou dit afval terecht zijn gekomen in zee waar plastic afval veel schade toe brengt aan het zeeleven.

Met het initiatief ‘Schone Rivieren’ gaan IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee samenwerken om de toevoer van plastic via rivieren aan de bron te stoppen. De komende vijf jaar gaan deze drie organisaties naast het opruimen van de rivieroevers van de Maas en Waal met vrijwilligers ook een grootschalig afvalonderzoek opzetten. Het doel van Schone Rivieren is om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden, samenstelling en herkomst van het afval langs de rivieren. Het is voor het eerst in Nederland dat er op deze grote schaal onderzoek naar rivierafval opgezet wordt met behulp van ‘citizen science’: dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek.

In acht Gelderse gemeenten ruimen vrijwilligers van sport- en cultuurverenigingen sinds 2015 de uiterwaarden van de rivieren op. Naast Waaljutters zijn sinds 2017 ook Maas-, Rijn- en Lingejutters actief. Samen maken zij zo’n 180 kilometer rivieroever schoon. In ruil daarvoor krijgen de vrijwilligers een financiële vergoeding van de gemeente, bestemd voor de clubkas.

De rivierjutters zijn actief in Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Zevenaar, West Maas en Waal en Zaltbommel. Lees meer over de juttersacties in de Gelderse gemeenten.

Vanaf najaar 2018 zullen er ook in de gemeenten Renkum, Duiven, Westervoort, Neder-Betuwe en Wageningen Rijnjutters actief zijn. Op 13 oktober zullen zij voor de eerste keer binnen het project Schone Rivieren opruimacties organiseren.

Het werk van de rivierjutters is hard nodig. In 2015 - 2017 verzamelden de jutters in Gelderland maar liefst 61.000 kilo afval. Zonder de inzet van de vrijwillige rivierjutters zou dat afval afbreuk doen aan het lokale ecosysteem of terecht gekomen zijn in zee, waar plastic afval veel schade toe brengt aan het zeeleven.

Hoeveel mensen melden zich bij de eerste training voor vrijwillige rivierafval onderzoekers? Het blijft een spannend moment. Al gauw wordt duidelijk dat we ons geen zorgen hoeven te maken: maar liefst 51 enthousiaste vrijwilligers willen zich net als ons gaan inzetten voor Schone Rivieren! De training vond afgelopen zaterdag 23 september plaats in Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden.