Header 2

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelt een wijziging voor van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met het opnemen van een recyclingdoelstelling voor kleine kunststof drankflessen en het aanpassen van de artikelen over statiegeld op drankverpakkingen (Besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen). De concept-wetgeving is hier te vinden.

Partijen kunnen hierop reageren en hebben daarmee officiƫle inspraak in de vormgeving van het toekomstige statiegeldsysteem in Nederland. Schone Rivieren heeft dan ook een eigen zienswijze ingestuurd.

Belangrijkste conclusie is dat regelgeving niet beperkt dient te worden tot kleine plastic flessen en een beperkt aantal dranken. Uit het rivierafvalonderzoek 2018 van Schone Rivieren blijkt dat blik en drankzakjes ook tot de drankverpakkingen horen die in groten getale op de oevers worden aangetroffen. Deze bevindingen geven duidelijk de urgentie van het afvalprobleem weer en specifiek de noodzaak om lekkage van drankverpakkingen naar het milieu te stoppen. Inzameling via statiegeld voor alle drankverpakkingen is daarbij nodig.

20180815 111518