Header 2

In het weekend van 13 oktober hebben bijna 300 vrijwilligers in gemeenten Duiven, Westervoort, Wageningen, Renkum, Neder-Betuwe, Utrechtse Heuvelrug en Lingewaard de oevers van de Rijn schoongemaakt. De Rijnjutters haalden gezamenlijk ruim 1.500 kilo afval op. De juttersacties vormen de start van het riviernetwerk Schone Rijn, een samenwerking tussen onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie Gelderland. 

Afgelopen weekend staken bijna 300 vrijwilligers hun handen uit de mouwen in zeven gemeenten langs de Rijn. Ook in de gemeente Zevenaar, waar eerdere jaren al opruimacties langs de Rijn zijn georganiseerd, zullen dit najaar weer Rijnjutters actief zijn. Er werd ruim 1.500 kilo afval van de oevers van de Rijn opgeruimd. Bijzondere vondsten waren onder meer een fiets, autobanden, asbesthoudende platen, staalkabels en een winkelwagen. Het grootste deel van het door de vrijwilligers ingezamelde afval werd door Rijkswaterstaat opgehaald en verwerkt. De Rijnjutters zijn met name afkomstig van lokale sport-, en vrijetijdsverenigingen. Op deze manier hopen onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland meer mensen te betrekken bij en bewust te maken van het probleem rondom zwerfafval.

De start van het nieuwe samenwerkingsverband Schone Rijn werd geopend in Duiven. Aanwezig waren wethouders Ton Spaargaren (gemeente Duiven) en Hans Breunissen (gemeente Westervoort). Zij spraken onder meer over de noodzaak van een schoon rivierenlandschap en het belang van het terugdringen van de afvalstroom richting zee. Joline de Weerdt, regiodirecteur van IVN Natuureducatie, vertelde onder meer over het project Schone Rivieren, waaronder Schone Rijn valt. Binnen dit project zijn niet alleen vrijwillige opruimers actief, maar ook “rivierafvalonderzoekers”. Zij onderzoeken 4 jaar lang de samenstelling van het zwerfafval langs de Nederlandse rivieren. Met deze informatie is het onder meer mogelijk om afvalbronnen te traceren en met betrokken bedrijven, lokale partijen en overheden naar oplossingen te zoeken. Zo hoopt IVN, samen met samenwerkingspartners Stichting de Noordzee en Plastic Soup Foundation, de aanvoer van plastic afval bij de bron te stoppen.

In de toekomst willen de initiatiefnemers graag verder met Schone Rijn. Zo is de wens om structureel met nóg meer gemeenten opruimacties langs de rivieren te organiseren. Het onderzoek naar afvalsamenstelling vindt momenteel alleen plaats langs de oevers van Maas en Waal. Ook is er de wens om het onderzoek naar afvalsamenstelling uit te breiden naar de Rijn.