Header 2

Vrijwilligers die als onderzoekers langs rivieroevers meedoen aan de monitoring van zwerfafval doen vooral mee omdat ze zich aan storen aan het vele afval. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden naar de motivatie van rivierafvalonderzoekers. Daarnaast willen ze graag hun steentje bijdragen aan het oplossen van de plasticsoep.

De onderzoekers vinden het belangrijk om mee te doen aan de monitoring van rivierafval omdat ze met behulp van de resultaten hopen dat zwerfafval gericht bij de bron kan worden aangepakt. Het meedoen aan het rivierafvalonderzoek zorgt ook voor positieve effecten bij de vrijwilligers zelf. Ze voelen zich nuttig, leren veel en hechten waarde aan het leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Vrouw van 50 jaar

Universiteit Leiden doet sinds begin 2018 onderzoek naar de motivaties van vrijwilligers van Schone Rivieren die meedoen aan het rivierafvalonderzoek langs de Maas en Waal. Een groep van 61 Gelderse rivierafvalonderzoekers is door middel van vragenlijsten vergeleken met een groep rivierafvalopruimers, die alleen afval opruimen zónder dat zij resultaten voor onderzoek verzamelen.ivnLR 0947

Voor deze opruimers is naast onvrede, de financiële vergoeding voor bijvoorbeeld de clubkas de belangrijkste motivatie om mee te doen aan Schone Rivieren. Deze incentive speelt echter niet voor de onderzoekers.

Ruim de helft van de rivierafvalonderzoekers is vrouw (56%) en de gemiddelde leeftijd is 50 jaar. Een groot deel van de vrijwilligers (66%) heeft eerder afval opgeruimd. De deelnemers aan het onderzoek worden de komende vijf jaar gevolgd.

Burger wetenschappers

Bij citizen science projecten zoals Schone Rivieren nemen burgers actief deel aan wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden zijn de Nationale Tuinvogeltelling, Nationale Bijentelling en het landelijk slootjesonderzoek. De Universiteit Leiden wil de komende jaren een antwoord vinden op de vraag waarom mensen meedoen aan dit soort wetenschappelijke onderzoeken.

Over Schone Rivieren ivnLR 0959

Het project Schone Rivieren, gestart in 2017, is een bundeling van krachten van de Plastic Soup Foundation, IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee. De ultieme ambitie van het project is ‘geen plastic afval meer via onze rivieren naar zee.’

Bekijk hier het volledige rapport van de Universiteit van Leiden