Header 2

Het is een prachtige zaterdagmorgen; de zon schijnt en het kwik heeft de 25 graden al gepasseerd. Samen met twee IVN-vrijwilligers (Miny en Mony) ben ik op weg richting Aalst, waar vandaag de Big Jump plaats vindt. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij een groep enthousiastelingen in het water van de afgedamde Maas springt om aandacht te vragen voor schoon drinkwater. Het wordt georganiseerd door drinkwaterbedrijf Dunea, één van de partners van Schone Rivieren.

Door: Bas van Lith, junior projectleider Schone Rivieren

IVN Natuureducatie heeft een stand op het terrein. Hier vertellen we onder meer over Schone Rivieren, doen we een afvalquiz met kinderen en organiseren we een kleine opruimactie. Miny en Mony hebben vanuit de IVN-afdeling allerlei leuke folders, zoekkaarten, experimenten met water en vangnetjes meegenomen, waar gedurende de dag veel nieuwsgierige kinderen en volwassenen te vinden waren.

In de middag was het tijd voor de Big Jump. Onder leiding van niemand minder dan Jochem van Gelder sprongen de aanwezigen, waaronder directeur van Dunea Wim Drossaert, heemraad Hennie Roorda en Li An Phoa van Drinkable Rivers in de afgedamde Maas. Heerlijk op zo’n hete zomermiddag!

Het was een inspirerende middag, waarbij ik - als nieuw teamlid van Schone Rivieren – veel interessante mensen heb ontmoet met een vergelijkbare missie als het Schone Rivieren project, namelijk het opschonen van onze rivieren! Het is fijn om dat met zulke evenementen onder de aandacht te brengen, want schoon (drink)water is minder vanzelfsprekend dan het soms lijkt.

Meer weten over de Big Jump? Kijk op www.bigjump.nl of volg de Afgedamde Maas op Facebook!