Header 2

Na jaren soebatten leek het dan eindelijk echt te gebeuren, er zou statiegeld op kleine flesjes en blik ingevoerd worden zodat zwerfafval en grote maatschappelijke opruimkosten voorkomen zouden worden. Staatsecretaris van Veldhoven (D66) besloot helaas anders. De invoering van statiegeld op kleine flesjes en blik is wederom uitgesteld.


En nu?

Het is nu aan het bedrijfsleven om aan te tonen dat het aantal plastic flesjes en blikjes in het milieu op een andere manier met minimaal 70% gereduceerd kan worden, ook al is nog volstrekt onduidelijk welke andere aanpak nu gehanteerd gaat worden.

Demotiverend

Een veel gehoorde reactie van onze vrijwilligers is dat deze beslissing enorm demotiveert om nog langer op te ruimen. “Waarom zou ik nog langer opruimen, als ik producenten daarmee help om te ‘bewijzen’ dat er minder flesjes en blikjes in het milieu terechtkomen? Dan voorkom ik daar straks mee dat statiegeld niet zal worden ingevoerd”.

Top 10 van afval = wel belangrijk!

Echter, we ruimen niet alleen maar op. Vrijwilligers die meedoen aan opruimacties en het onderzoek van Schone Rivieren ruimen zwerfafval op tegen de plastic soep. Afvalitems en merken worden in kaart gebracht en hier wordt een Top-10 van meest voorkomende items en een Top-10 van meest vervuilende merken van opgesteld.

De producenten die veel vervuilen ontvangen hier binnenkort een brief over en we gaan met ze in gesprek. Want aanpak begint bij de bron en producenten zijn verantwoordelijk voor de plastic producten die zij massaal op de markt brengen, zeker voor de afvalitems die veel bijdragen aan plastic soep.