Header algemeen

De IJssel, een rivier die door sommigen de mooiste rivier van Nederland wordt genoemd, stroomt door Gelderland en Overijssel en is een 125 kilometer lange aftakking van de Rijn. Van oudsher is de IJssel een belangrijke handelsroute. De steden die langs de IJssel lagen waren aangesloten bij de Hanze: een samenwerkingsverband van handelaren en steden in de Middeleeuwen. Inmiddels is de IJssel niet meer de handelsroute die zij ooit was, maar transporteert zij helaas wel (plastic) afval dat aanspoelt op de oevers of uiteindelijk een weg vindt naar zee.

In het landelijke project Schone Rivieren mag rivier de IJssel uiteraard niet ontbreken. Voor de Overijsselse oevers hebben we daarvoor een partner gevonden in provincie Overijssel. Vanaf augustus 2019 worden de eerste stappen gezet om vorm te geven aan de vier O’s (opruimen, onderzoeken, ontdekken en oplossen) van Schone Rivieren langs de oevers van de Overijsselse IJssel.

Ook langs de Gelderse oevers van de IJssel werken we aan Schone Rivieren. In Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rheden organiseren we samen met de betreffende gemeenten opruimacties.

Schone IJsseloevers 2.0
We sluiten aan bij het Platform Schone IJssel 2.0, waarin verschillende partijen hun programma en projecten gericht op het schoon maken en houden van de IJssel op elkaar afstemmen.