Header algemeen

Wij werken samen met: 
IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation, Stichting De Noordzee, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Vanaf augustus zoeken we de samenwerking met de Overijsselse gemeenten langs de IJssel (Deventer, Olst-Wijhe, Zwolle en Kampen), ROVA, lokale IVN-afdelingen, de Waterschappen en Natuur en Milieu Overijssel.